Termeni si conditii
UTILIZATORII www.sosete.ro sunt rugati sa citeasca cu atentie termenii si conditiile de utilizare ce guverneaza desfasurarea tuturor operatiunilor si a raporturilor intre parti fiind considerate prevederi minimale aplicabile ce se adauga prevederilor legislatiei romanesti in vigoare.
Termenii si conditiile pot fi modificate oricand prin actualizarea continutului acestui document, aceste modificari devenind obligatorii cu efect imediat pentru toti UTILIZATORII.
Prin accesarea www.sosete.ro UTILIZATORII sunt de acord sa respecte termenii si conditiile prezentate in continuare precum si legislatia in vigoarea pe teritoriul Romaniei.

1. DEFINIȚII TERMENI

Art. 1.1. Acest document conține termenii și condițiile de utilizare a serviciilor oferite de SC ROFARMA SRL (denumit în continuare Sosete) prin intermediul www.sosete.ro
Prezentul document definește cadrul în care Sosete este de acord să furnizeze produse clienților și utilizatorilor săi. Acest document reprezintă un acord între Sosete și CLIENȚII săi. Toți CLIENȚII și utilizatorii www.sosete.ro fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât utilizarea serviciilor Sosete presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile de Utilizare.

Art. 1.2. Termenii prezentați mai jos au valoare de contract și sunt reglementați de prevederile următoarelor acte normative:
- ORDONANȚA nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, aprobată prin Legea nr.51/2003;
- LEGEA nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic;
- LEGEA NR. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016.

Art. 1.3. Sosete – se definește și denumește în continuare S.C. ROFARMA S.R.L., CUI RO16081451, Numar de inregistrare la Registrul Comerțului J27/76/2004, Adresa Str. Cuza Voda, bl.7, Roman, jud.Neamt și are calitate de FURNIZOR al produselor care pot fi cumpărate prin intermediul Sosete.
UTILIZATORUL este persoană fizică sau juridică ce utilizează serviciile Sosete, persoana care acceseaza magazinul nostru online, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Termenii si Conditiile de Utilizare;
CLIENTUL este persoană fizică sau juridică ce inițiază si finalizeaza o comanda pe www.sosete.ro;
MAGAZIN ONLINE: www.sosete.ro;
UTILIZARE ABUZIVA: utilizarea magazinului nostru online intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor sau prevederilor legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii companiei noastre sau celorlalti utilizatori.
COMANDA: document electronic, generat ca urmare a accesarii magazinului online de catre un CLIENT.
CONFIRMARE: O COMANDA confirmata de catre www.sosete.ro, prin care suntem de acord sa livram CLIENTULUI produsele solicitate de acesta, iar CLIENTUL este de acord efectueze plata acestora.

2. INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Art. 2.1. Datele necesare bunei desfășurări a comunicării cu CLIENȚII noștri sunt solicitate cu respectarea următoarelor principii:
- principiul responsabilității - suntem responsabili de respectarea prevederilor legale, cât și a eticii ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal;
- principiul transparenței - este respectat prin informarea completă, corectă și obiectivă cu privire la datele colectate și scopul colectării;
- principiul limitării scopului prelucrării - datele vor fi folosite doar în scopul pentru care sunt colectate, scop indicat mai jos;
- principiul exactității datelor - datele personale colectate trebuie să fie corecte și actualizate constant;
- principiul limitării stocării datelor - datele cu caracter personal nu vor fi păstrate pe o perioadă de timp mai lungă decât cea necesară scopului în care au fost colectate;
- principiul integrității și confidențialității - suntem obligați să asigurăm protecția datelor cu caracter personal atât împotriva riscurilor din exterior, cât și a posibilelor incidente din interior.
Sosete acordă o importanță deosebită confidențialității datelor. Din acest motiv solicităm doar datele necesare bunei desfășurări a comunicării cu CLIENȚII noștri. De asemenea, trebuie menționat că Sosete nu procesează date cu caracter personal decât cu scopul unic de a putea oferi servicii clienților săi (date necesare facturării clienților și comunicării cu aceștia în vederea furnizării produselor achiziționate de la noi).
Acest articol e conceput în ideea de a vă oferi detalii legate de modul în care colectăm aceste date, de ce le colectăm și în ce scop le folosim. De asemenea, vă descriem modul în care puteți vedea și gestiona aceste date.

Art. 2.2. CE INFORMAȚII COLECTĂM? CUM COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?
Colectăm date personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în utilizarea serviciilor noastre. Marea majoritate a acestor date le preluăm direct de la dvs. în următoarele situații:
- Când comandati un produs de pe site-ul nostru (date de facturare care includ nume și prenume, adresă, email, telefon);
- Când trimiteți un mesaj prin formularul de contact.
Trebuie menționat însă că mai colectăm o serie de informații prin metode care nu sunt la fel de evidente ca cele menționate anterior dar pe care le vom explica în cele ce urmează:
- Informații legate de contul de client care sunt colectate în perioada în care folosiți serviciile noastre (ex.: număr de cont, achiziții, date de expirare, informații solicitate în cadrul tichetelor de suport);
- Cookies și tehnologii similare ne permit identificarea unui istoric parțial de navigare, link-uri accesate, produse achiziționate, tipul de dispozitiv pe care îl folosiți și ne oferă informații legate de modul în care interacționați cu serviciile noastre. Aceste date le folosim doar cu scopul de a îmbunătăți modul de afișare al conținutului de pe site-ul nostru precum și a produselor din oferta noastră. Datele personale menționate mai sus sunt preluate și colectate cu consimțământul expres și neechivoc exprimat prin transmiterea liberă, prin informarea scopului pentru care sunt colectate datele așa cum e prevăzut la art. 2.3, CLIENTUL/UTILIZATORUL având dreptul de a-și retrage consimțământul.

Art. 2.3. SCOPUL COLECTĂRII ACESTOR DATE
- Pentru comunicarea cu clientul (administrativ, comercial, tehnic);
- Pentru facturare;
DATELE NU SUNT FOLOSITE ÎN ALTE SCOPURI DECÂT CELE LEGATE DE BUNA DESFĂȘURARE A COMUNICĂRII CU CLIENTUL!
DATELE NU SUNT VÂNDUTE ÎN SCOPURI DE MARKETING/COMERCIALE!

Art. 2.4. CINE ARE ACCES LA ACESTE DATE?
- Personalul Sosete;
- Serviciul extern de Contabilitate (doar pentru datele legate de facturare);
- Colaboratori (Audit de securitate, alte servicii strict legate de funcționalitatea platformei Sosete);
- Autorități guvernamentale sau civile, naționale sau internaționale care au ca obiect de activitate supravegherea privind respectarea legislației naționale și internaționale în vigoare.

Art. 2.5. CUM PUTEȚI MODIFICA ȘI ȘTERGE INFORMAȚIILE PE CARE LE STOCĂM DESPRE DVS.
Dacă solicitați ștergerea datelor, aceasta se va onora în maximum 30 de zile cu condiția ca aceste date să nu fie încă folosite în relația cu dvs. sau dacă nu sunt necesare în alte situații legale (legislația fiscală sau de prevenire și combatere a criminalității informatice de exemplu).

Art. 2.6. CUM SECURIZĂM ȘI STOCĂM DATELE DESPRE DVS.
Respectăm standardele comune general acceptate, în preluarea, stocarea și securizarea datelor, inclusiv criptarea acestora în anumite situații. Sosete păstrează aceste date atât cât este necesar pentru a vă oferi produsele achiziționate de la noi, dar și ulterior pentru o serie de motive legale, cum ar fi:
- În baza legii, contractului sau alte obligații similare aplicabile domeniului nostru de activitate;
- Pentru păstrarea, rezolvarea, apărarea și impunerea drepturilor noastre contractuale;
- Pentru păstrarea evidenței contabile;

Art. 2.7. RESTRICȚII LEGATE DE VÂRSTĂ
Produsele noastre sunt disponibile pentru achiziție către persoane care au depășit vârsta de 18 ani în conformitate cu legislația în vigoare. Dacă știți sau aveți suspiciuni rezonabile că unul din produsele noastre a fost achiziționat de o persoană care nu îndeplinește această limită de vârstă, vă rugăm să ne contactați.

Art. 2.8. MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Sosete își rezervă dreptul de a aduce modificări politicii de confidențialitate. Modificările materiale legate de această politică vă vor fi comunicate cu 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare prin publicarea pe această pagină sau în orice alte locuri le considerăm necesare.

Art. 2.9. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Website: http://www.dataprotection.ro

Art. 2.10. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII SAU SOLICITĂRI DE ȘTERGERE
Dacă aveți întrebări, nelămuriri, reclamații sau solicitări de ștergere, vă rugăm să ne trimiteți mesajul dvs. la adresa de email info@sosete.ro sau telefonic la 0746 031 422
Vom răspunde solicitării dvs. în maximum 30 de zile.

3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE UTILIZATORULUI ȘI ALE CLIENTULUI

Art. 3.1. UTILIZATORUL/CLIENTUL se obligă să utilizeze Sosete respectând în totalitate legislația din România.

Art. 3.2. UTILIZATORUL/CLIENTUL are obligația de a păstra confidențialitatea datelor de identificare, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenționată, din neglijență sau din imprudență.

Art. 3.3. UTILIZATORUL/CLIENTUL se obligă să comunice de îndată FURNIZORULUI orice modificare privind Datele de Identificare ale acestuia. În caz contrar, FURNIZORUL nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de UTILIZATOR/CLIENT.

Art. 3.4. Fără a prejudicia alte prevederi contrare din acest Contract, UTILIZATORUL/CLIENTUL înțelege și este de acord că informațiile afișate prin intermediul site-lui, exceptând pagina cu forma generală a prezentului contract, sunt prezentate cu titlu informativ și nu pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sau probe în cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informații care pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sunt cele menționate în corespondența directă cu noi.

Art. 3.5. UTILIZATORUL/CLIENTUL este singurul răspunzător pentru informațiile transmise in internet, prin folosirea abuzivă a serviciilor contractate.

Art. 3.6. DREPTUL DE RETRAGERE
În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu excepția cazurilor menționate expres de lege, consumatorul beneficiază de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.
Perioada de retragere menționată mai sus expiră în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii.
Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, daca executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract.

Art. 3.7 DREPTUL DE A FI UITAT, DREPTUL LA POSTABILITATEA DATELOR ȘI DREPTUL DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII
3.7.1 UTILIZATORUL/CLIENTUL are dreptul ca datele sale personale să fie șterse din orice înregistrare și de pe orice suport informatic s-ar regăsi stocate cu respectarea normelor legale interne aplicabile ce vizează termenul de păstrare.
Operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
- persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
- persoana vizată se opune la prelucrare.

3.7.2 UTILIZATORUL/CLIENTUL are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal în cazul în care:
- prelucrarea se bazează pe consimțământ;
- prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

3.7.3 UTILIZATORUL/CLIENTUL are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care il privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul și atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazul în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată e un copil.

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PRESTATORULUI

4.1 DESFASURAREA OPERATIUNILOR DE VANZARE
Prin lansarea unei COMENZI pe www.sosete.ro, CLIENTUL este de acord sa fie contactat (telefonic sau prin e-mail) de catre reprezentantii magazinului nostru online.
Daca Sosete confirma executarea unei COMENZI, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor COMENZII. Acceptarea comenzii de catre compania noastra se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea Sosete catre CLIENT, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urma.
Sosete nu considera in nici un moment o COMANDA neconfirmata ca fiind valida. Asadar, COMANDA intra in vigoare la CONFIRMAREA de catre companie.

4.2 PROGRAM DE LUCRU:
Luni - Vineri: 09:00 - 17:00
Apelurile telefonice si raspunsurile la solicitarile scrise vor fi preluate, respectiv trimise, in acest interval de timp.
Sambata: Online – plasare comenzi
Duminica: Online – plasare comenzi

4.3 PRETUL
Pretul produsului/produselor este acela mentionat pe www.sosete.ro. Acesta poate fi modificat in orice moment, fara preaviz. Exceptie fac doar comenzile ce au fost CONFIRMATE. Modificarile preturilor nu se aplica retroactiv.
Sosete atentioneaza asupra faptului ca exista cazuri cand, ca urmare a unor disfunctionalitati ale MAGAZIN ONLINE sau erori, pretul afisat pe MAGAZIN ONLINE poate sa nu fie cel real. In aceste cazuri, Sosete va informa CLIENTUL asupra pretului corect.
Pretul nu include cheltuielile de livrare.

4.4 OFERTE/ PROMOTII
Promotiile si ofertele prezente pe magazinul nostru online sunt valabile in limita stocului disponibil.
Daca la un anumit moment exista valabile diferite promotii, reducerile aferente acestora nu se cumuleaza, clientul avand posibilitatea de a-si alege promotia.
Promotiile cu produse cadou nu se cumuleaza intre ele si nu se cumuleaza cu niciun fel de reduceri. Clientul are posibilitatea de a alege sa primeasca fie discount, fie produse cadou.

4.5 MODALITATILE DE LIVRARE

4.5.1 Sosete isi va îndeplini obligatiile în termen de maxim 3 zile de la data la care a comunicat CLIENTULUI mesajul de confirmare referitor la COMANDA. In cazul in care nu poate executa COMANDA din cauza ca produsul nu este diponibil, Sosete va informa CLIENTUL despre aceasta situatie.

4.5.2 In absenta unor situatii neprevazute, Sosete procedeaza la confirmarea comenzii catre client, intr-un interval de 24 de ore de la plasarea comenzii, sau in prima zi lucratoare.
Aflata in imposibilitatea de a obtine confirmatea comenzii de la client in acest interval de timp, din vina clientului, Sosete isi rezerva dreptul de a anula comanda.

4.5.3 Sosete nu garanteaza nici stocul, nici oferta pentru comenzile pentru care clientul solicita amanarea livrarii, decat in cazul in care clientul a achitat contravaloarea comenzii in contul indicat de Sosete si furnizat clientului intr-o astfel de situatie.
In cazul in care clientul nu va efectua plata si nici nu va accepta livrarea comenzii intr-un interval de 48 de ore de la plasarea ei, comanda va fi anulata.

4.5.4 Sosete isi rezerva dreptul de a nu mai livra comenzi decat cu plata anticipata in cont, clientilor care anterior au confirmat o comanda dar au refuzat primirea ei odata ajunsa la destinatie.

4.5.5 Sosete poate livra CLIENTULUI un produs similar avand acelasi pret, în situatia în care produsul solicitat initial nu este disponibil, numai dupa informarea si cu acordul CLIENTULUI. Produsul va fi livrat CLIENTULUI prin serviciile de curierat sau prin Posta Romana, conform optiunii CLIENTULUI.

4.5.6 Sosete garanteaza faptul ca produsele inmanate curierilor sunt in stare perfecta si nu isi asuma eventualele deteriorari ale produselor survenite ca urmare a transportului. Eventualele reclamatii clientul le va inainta direct companiei transportatoare.

4.6 MODALITATILE DE PLATA

4.6.1 Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in COMANDA. Sosete va emite catre CLIENT o factura pentru produsele si serviciile ce urmeaza a fi livrate, obligatia CLIENTULUI fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare. Platile se pot efectua in sistem ramburs, prin depunere de numerar in cont, prin ordin de plata.

4.6.2 Plata in sistem ramburs: Se face in numerar, integral, la livrarea produselor. Plata se va face direct catre firma de curierat pe baza de chitanta.

4.6.3 Ordin de plata: Plata prin Ordin de plata se face doar in baza facturii proforme emise de SOCIETATE, in urma confirmarii telefonice a comenzii cu un consultant de vanzari.

4.6.4 Depunere de numerar in cont: Se poate face la oficiile Bancii Comerciale Romane din intreaga tara. Livrarea marfii in cazul in care clientul opteaza pentru ordin de plata sau depunere numerar in cont, se face dupa alocarea platii.

4.6.5 In afara de cazul in care este agreat de SOCIETATE si CLIENT diferit, Sosete.ro se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate produselor si serviciilor comandate de catre CLIENTI in momentul predarii acestora catre curier, sau catre reprezentantul CLIENTULUI.

4.6.6 Sosete.ro va asigura ambalarea corespunzatoare a bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare la CLIENT. Livrarea produselor va fi efectuata doar pe teritoriul Romaniei. Proprietatea asupra produselor si serviciilor va fi transferate CLIENTULUI la momentul efectuarii platii.

4.7 TERMENII SI COSTUL LIVRARII

4.7.1 Sosete va livra produsele in cadrul termenelor mentionate pe MAGAZIN ONLINE pentru produsul comandat.

4.7.2 In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Sosete va anunta CLIENTUL cu privire la termenul estimat de finalizare a livrarii.

4.7.3 In cazul in care Sosete primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, poate refuza onorarea livrarii.

4.7.4 Produsele comercializate de Sosete pot fi livrate pe intregul teritoriu al Romaniei, utilizand modalitatea si termenul de livrare alese de dumneavoastra la efectuarea comenzii. Dupa expedierea coletului, veti primi un email de notificare cu privire la noul status al comenzii.
Atentie! Datorita acordurilor de distributie semnate cu producatorii, nu putem livra produsele in afara Romaniei.

4.8 EXPEDIEREA COMENZILOR

Toate comenzile ce sunt plasate de Luni pana Vineri in intervalul orar 09:00 - 15:00 sunt expediate in aceeasi zi.
Comenzile lansate dupa ora 15:00 sau in zilele de sambata si duminica ori in zilele libere prin lege vor fi operate si expediate in urmatoarea zi lucratoare.
In cazuri rare (promotii cu impact puternic, Black Friday, evenimente neprevazute) procesarea comenzilor poate dura mai mult datorita volumului mare de colete. Cu toate acestea procesarea comenzilor confirmate nu poate depasi 72 de ore lucratoare.

4.9 MODALITATI SI COSTURI DE EXPEDIERE
Curierat rapid
Tariful standard de livrare este de 19 lei pentru comenzi a caror valoare finala este mai mica de 200 de lei. Valoarea finala este valoarea comenzii din care s-au scazut reducerile si care nu contine TVA sau alte taxe.
Comenzile mai mari de 200 de lei beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT.
Termenul de livrare este de 2 zile lucratoare din momentul expedierii coletului.
Pentru localitatile ce nu se afla in aria de acoperire a curierului livrarea se va face prin Posta Romana.
Livrarea coletelor sambata este posibila dar nu poate fi garantata.
Livrare se face in sistem Door to Door (coletul este livrat direct la dumneavoastra acasa).
Coletul dumneavoastra este depozitat in vederea livrarii timp de maxim 3 zile de catre Curierul Rapid sau 10 zile de catre Posta. In cazul in care nu ridicati coletul in acest interval, acesta va fi returnat catre compania noastra. Ca masura restrictiva pentru clientii ce nu ridica produsele comandate ne rezervam dreptul de a nu mai expedia noi comenzi fara ca plata acestora sa fie efectuata integral in avans. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon 0746 031 422 sau pe email la info@sosete.ro.

5. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

5.1 Magazinul online www.sosete.ro este administrat de S.C. Rofarma SRL cu sediul social in Str. Cuza Voda 7, Roman 611008, Neamt avand codul de inregistrare fiscala RO16081451, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J27/76/2004, telefon: 0746 031 422.
Confidentialitatea informatiilor personale ale clientilor Sosete este unul dintre aspectele pe care le tratam cu cea mai mare seriozitate.

5.2 Sosete colecteaza informatii prin intermediul site-ului www.sosete.ro, in conformitate cu legislatia romana care face referire la aceste aspecte. Site-ul plaseaza un "cookie" pe calculatorul vizitatorului, ce este utilizat pentru colectarea de informatii statistice cu privire la utilizarea site-ului nostru si la autentificarea automata a clientului.

5.3 Colectarea datelor se face prin:
Formularul de inregistrare client;
Formularul de comanda;
Formularul de contact;
Formularul de abonare newsletter;
Datele cu caracter personal colectate prin intermediul siteului sunt folosite pentru:
Facilitarea comunicarii directe si indirecte cu clientii;
Facturarea produselor/ serviciilor comandate de catre dumneavoastra;
Livrarea produselor;
Informarea utilizatorilor cu privire la disponibilitatea de stoc a unuia sau mai multor produse;
Informarea utilizatorilor asupra diferitelor oferte/ promotii disponibile;
Informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe www.sosete.ro, evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite.

5.4 In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Sosete isi asuma obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii siteului nostru.

5.5 Compania noastra se angajeaza sa nu transmita datele colectate catre terti, cu exceptiile situatiilor expres prevazute de legislatia statului roman in vigoare. Astfel, informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate Parchetului, Politiei, Instantelor judecatoresti sau altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

5.6 Orice utilizator care a furnizat explicit date cu caracter personal pe site-ul www.sosete.ro poate opta pentru stergerea acestora din baza noastra de date prin trimiterea unui e-mail la adresa info@sosete.ro. In cazul in care utilizatorii nu doresc sa primeasca in continuare comunicari comerciale prin email din partea companiei noastre pot utiliza link-ul din footer-ul newsletter-ului Sosete primit prin email.

5.7 In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. In cazul in care dupa trecerea acestui termen nu se ajunge la o intelegere, litigiul va fi solutionat de catre instantele de judecata competente din Municipiul Roman.
Pentru informare si suport, sau sesizari si reclamatii ne puteti contacta la adresa info@sosete.ro.
Toate comunicarile scrise vor fi facute pe adresa:
Rofarma SRL, Str. Cuza Voda, bl.7, 611008
Roman, Neamt, Romania
Telefon: 0746 031 422.

6. POLITICA DE RETURNARE

6.1 Urmatorul aspect face referire la orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.2 In conformitate cu art. 9 din OUG 34/2014,
“(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14.
(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră în termen de 14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;”
Clientul are dreptul de a returna orice produs in termen de 14 zile de la receptia acestuia si poate solicita returnarea sumei de bani sau schimbarea cu un alt produs. In ambele cazuri, valoarea in bani returnata sau produsul inlocuit se refera strict la costul produselor, exclus taxele de expeditie. Plata transportului aferenta produsului returnat respectiv cea aferenta produsului trimis pentru inlocuire ii revine clientului. In cazul in care se opteaza pentru rambursarea contravalorii produsului, acest lucru se va face in termen de 14 de zile de la receptionarea de catre Sosete.ro a produsului returnat.

6.3 La retur sunt acceptate doar produsele care respecta intocmai forma in care ele au fost livrate, insotite de factura de achizitie.
Nu se admit la retur:
Produse care au fost desfacute;
Produse care au fost testate/utilizate;
Produse care nu au etichetele intacte, au sigilii rupte ori sterse;
Produse achizitionate de la alte magazine;
Produse neinsotite de documentele ce dovedesc achizitia (factura sau bon fiscal);

6.4 PROCEDEUL DE RETURNARE AL PRODUSELOR
6.4.1 Pentru a realiza returul unui produs urmati pasii de mai jos:
- Asigurati-va ca produsul corespunde intocmai conditiilor de mai sus;
- Contactati serviciul Relatii Clienti la adresa de e-mail info@sosete.ro;
- Ambalati produsul corespunzator pentru ca acesta sa fie ferit de socuri ce pot aparea in timpul transportului. Produsele care ajung retur in forma necorespunzatoare datorata ambalarii defectuoase nu vor putea beneficia de garantia returnarii;
- Expediati coletul la adresa: Str. Cuza Voda, bl.7, sc.A, ap.1, parter, Roman, Neamt, 611008 prin serviciul de curierat rapid Urgent Cargus SA;
- Dupa receptionarea coletului veti fi contactat(a) de un membru al departamentului Relatii Clienti care se va ocupa de returul produsului dumneavoastra;
- In cazul inlocuirii cu un alt produs, acesta va fi expediat in cel mai scurt timp posibil (in masura in care este disponibil in stoc);
- In cazul in care alegeti varianta de rambursare a banilor, aceasta se poate face prin transfer bancar sau mandat postal in maxim 14 de zile calendaristice de la returnarea produsului. Coletele care sunt trimis catre noi ramburs, nu se primesc.
- Formularul pentru exprimarea intentiei de returnare a produselor, conform OUG 34/2014, ce va fi trimis de catre client pe email, in intervalul celor 14 zile de la primirea produselor:
“Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.
- Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:
- Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)
- Comandate la data (*)/primite la data (*)
(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.
- Numele consumatorului (consumatorilor)
- Adresa consumatorului (consumatorilor)
- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hartie)
- Data”

Art. 6.5 Din suma de restituit vor fi deduse cheltuielile de înapoiere a banilor (comisioane bancare, taxe poștale, etc).

7. GARANTII

7.1 Rofarma SRL depune eforturi pentru mentinerea corectitudinii informatiilor afisate pe magazinul nostru online. Cu toate acestea, avand in vedere posibile erori cu privire la aceste informatii, precizam ca imaginea produselor are caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului, fara notificare prealabila de catre producatori. De esemenea, unele caracteristici sau pretul produselor prezentate pe site, pot fi modificate fara preaviz sau pot contine erori de operare.

7.2 Toate produsele comercializate pe MAGAZIN ONLINE, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
Reclamatiile privind deficiente ale produsului/produselor achizitionate pot fi facute prin intermediul Formularului de Contact.

8. INFORMATII LEGALE

RASPUNDEREA SOCIETATII
8.1 Societatea nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nicio pierdere in situatia in care aceasta este cauzata de nerespectarea prezentelor Termene si conditii si a celorlalte instructiuni mentionate pe MAGAZIN ONLINE. Societatea nu raspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii MAGAZIN ONLINE-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri accesibile de pe MAGAZIN ONLINE.

8.2 Societatea nu este responsabila pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre SOCIETATE a oricarei din obligatiile sale si pentru daune care rezulta din utilizarea necorespunzatoare a produselor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

9. FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

10. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
Eventualele litigii aparute intre SOCIETATE si CLIENT se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Roman.


11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
Toate materialele integrate in acest MAGAZIN ONLINE sunt proprietatea intelectuala a Rofarma SRL. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptand perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Totusi, paginile complete ale MAGAZIN ONLINE-ului pot fi tiparite daca sunt destinate a fi folosite in scop strict personal.

Actualizat la data de 20.05.2018